Održano predavanje

Održano predavanje na skupu HKIS PO u Osjeku 14.09.2018.