Obavjest

Sukladno članku 33. uredbe REACH (EC br. 1907/2006), obvezni smo istaknuti da se olovo kao materijal nalazi na SVHC popisu i da svi ugradbeni mjedeni dijelovi u našim proizvodima sadrže više od 0,1% (w / w) olova (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4).

Budući da se olovo nalazi u leguri, ne očekuje se nikakav doticaj s njim, pa nisu potrebne niti dodatne informacije o uporabi na siguran način.