6262Adapter

  • Proizvod
Adapter Zoom

Komplet priključnih koljena za 2-cijevne sustave

Poniklani. Ravno brtvljenje i konus.


Nar. brojVel.VKE
1 6262 70 3/4 20
Pridržavamo pravo promjene podataka.
Napomena ! - molimo bitne tehničke karakteristike provjeriti s Herz-ovom tehničkom službom.